Là một trong những đô thị hiện đại phát triển đầu tiên trong cả nước, Hải Phòng còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo gắn liền với quá trình đô thị hóa. Trong đó, phải kể đến những cây cầu mang dấu ấn lịch sử, văn hóa đậm nét. 1. Mỗi khi […]