Công ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Cửu Long thành lập từ năm 2005
0912 295 756