Giới thiệu: Bắc Kạn có suối đãi vàng Có hồ Ba Bể có nàng áo xanh Hồ Ba Bể di tích danh thắng tự nhiên đẹp của Bắc Kạn, được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt. Năm 2003, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản ASEAN, năm 2011 được công nhận là khu RAMSAR thứ 3 của Việt Nam. Hiện nay đang lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới...

Giới thiệu: Bắc Kạn có suối đãi vàng Có hồ Ba Bể có nàng áo xanh Hồ Ba Bể di tích danh thắng tự nhiên đẹp của Bắc Kạn, được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt. Năm 2003, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản ASEAN, năm 2011 được công nhận là khu RAMSAR thứ 3 của Việt Nam. Hiện nay đang lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới...

Giới thiệu: Con cò lặn lội bờ sông Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non Nàng về nuôi cái cùng con Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng… “Đi trẩy Cao Bằng”… trong câu ca dao xưa không phải là đi trẩy hội theo cái nghĩa ngày nay; “đi trẩy Cao Bằng ” thời xưa đó là việc của người lính thú, vâng lệnh vua, tạm biệt gia đình vợ con lên miền sơn cước Cao Bằng để làm nhiệm vụ bảo vệ, gìn gìn biên cương tổ quốc; để lại người vợ trẻ phải quanh năm mòn mỏi, nỉ non ở quê vì vất vả, cô quạnh… Cao Bằng mảnh đất biên cương phía bắc của Tổ quốc đã in dấu vào ca dao, vào tâm thức của cư đân Đại Việt bởi nó đã thấm đượm mồ hôi, xương máu cùng với những giọt nước mắt nỉ non của biết bao thế hệ người Việt.