Đất nước Trung Quốc rộng lớn có hàng nghìn thắng cảnh đẹp. Tọa lạc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành là cung điện của các hoàng đế triều đại Minh và Thanh. Quần thể kiến trúc bằng gỗ quy mô nhất thế giới nằm trên diện tích 72 ha, gồm 980 dãy nhà và 8.707 phòng , Quý khách hành trình đến với Thượng Hải....

Đất nước Trung Quốc rộng lớn có hàng nghìn thắng cảnh đẹp. Tọa lạc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành là cung điện của các hoàng đế triều đại Minh và Thanh. Quần thể kiến trúc bằng gỗ quy mô nhất thế giới nằm trên diện tích 72 ha, gồm 980 dãy nhà và 8.707 phòng , Quý khách hành trình đến với Thượng Hải....